Odbiór elektrośmieci

elektroodpadyFirma Ecosystem Sp. z o.o. jest zrzeszona w Związku Pracodawców Branży Elektroodpadów ElektroOdzysk i prowadzi działalność w zakresie zbiórki do przetwarzania oraz odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Elektro-odpady – grupa odpadów obejmująca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do elektroodpadów zalicza się elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt teleinformatyczny, telekomunikacyjny, audiowizualny, oświetleniowy i medyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, automaty, czujniki, urządzenia pomiarowe itp. Elektro-odpady nie mogą być wyrzucane łącznie z innymi odpadami ponieważ zawierają liczne substancje szkodliwe oraz trujące.

Zasady postępowania z elektro-odpadami i prowadzenia ich odzysku regulowane są przez przepisy krajowe i unijne. Posiadamy numer rejestracyjny wydany przez Główny Inspektor Ochrony Środowiska E0007849Z

 

 

Grupy i rodzaje elektroodpadów