Zakłady wytwórcze

łąka z wiatrakamiZakłady wytwórcze to bardzo często małe rodzinne firmy zajmujące się drobną produkcją. Wśród nich znajdują się punkty gastronomiczne i hotelarskie. W procesach produkcyjnych i obsługowych powstają odpady, których nie można zakwalifikować do komunalnych. Materiały powstałe podczas prowadzenia działalności przez zakłady wytwórcze mogą być różnorakie, w zależności od branży, jaką firma reprezentuje.

Najczęściej współpracujemy z przedsiębiorstwami gastronomicznymi i spożywczymi, które na etapach przetwórczych wytwarzają odpady pochodzenia roślinnego lub zwierzęce, zakwalifikowane jako szkodliwe lub niebezpieczne dla środowiska.

 

Konieczność utylizacji odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

Wydawałoby się, że odpady pochodzenia roślinnego i zwierzęcego powinny się rozkładać w środowisku naturalnym, nie szkodzą mu. Być może w przypadku niewielkich ilości nie byłyby problemem, jednak w sytuacjach hurtowych gnijąca i fermentująca żywność ma niekorzystny wpływ na warunki glebowe oraz zanieczyszcza powietrze. Zalegające resztki są doskonałą pożywką dla bakterii, co ma niebagatelny wpływ na zdrowie człowieka.

Oferujemy kompleksową obsługę zakładów wytwórczych w zakresie gospodarki odpadami.