Warsztaty usługowo-naprawcze

metalowe beczkiWarsztaty usługowo-naprawcze są zobowiązane do prawidłowej gospodarki odpadami. Oferujemy swoją pomoc w profesjonalnym odbiorze, transporcie i utylizacji powstałych w procesie serwisowania materiałów. Są to bardzo często produkty groźne dla środowiska takie jak:

  • oleje,
  • smary,
  • metale,
  • filtry,
  • części,
  • opakowania.

Niektóre elementy mogą być zakwalifikowane jako niebezpieczne i wymagające specjalnych warunków przechowywania, transportu i utylizacji.

 

Zużyte elementy pojazdów

W wielu przypadkach po naprawie zostają zużyte elementy pojazdów, które są uciążliwym odpadem. Podejmujemy się odbioru oraz transportu wykorzystanych części metalowych i dostarczenie ich do punktów recyklingu. Poddawane są obróbce mającej na celu ponowne wykorzystanie materiałów, z których zostały wykonane. Współpracujemy z firmami, które gwarantują prawidłowe przetworzenie i zabezpieczenie pozyskanych produktów.

Zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy oraz doradztwa. Pozwala to bezpiecznie prowadzić biznes, nie narażając się na kary związane z nieprawidłową gospodarką odpadami.