Przedsiębiorstwa produkcyjne

ludzie stojący na wiatrakuPrzedsiębiorstwa produkcyjne są zobowiązane do przeprowadzenia bezpiecznego składowania, a następnie odbioru i recyklingu odpadów, w tym materiałów niebezpiecznych. Podejmujemy się nawiązania współpracy oraz przyjęcia i przewozu do wyspecjalizowanych punktów odpadów poprodukcyjnych. Materiały powstały w wyniku procesów technologicznych zachodzących podczas wytwarzania.

W zależności od rodzaju branży, firmy dysponują różnego rodzaju odpadami. Materiały te nie mogą być zaklasyfikowane jako komunalne i wymagają specjalnego obchodzenia się z nimi.

 

Procedura zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych

Wiele firm w procesie produkcji otrzymuje odpady, których nie może odpowiednio zagospodarować, powinna je poddać utylizacji lub recyklingowi. Od 2020 r. obowiązują przepisy zobowiązujące przedsiębiorstwa do rejestracji w systemie BDO wszystkich materiałów uważanych za odpady poprodukcyjne. Dzięki tej procedurze można uniknąć składowania, produktów niebezpiecznych bądź szkodliwych, w niewłaściwy sposób.

Nasi klienci mogą liczyć na szybki odbiór odpadów oraz poddanie ich utylizacji bądź procesom recyklingu. Gwarantujemy prawidłowe wykonanie zlecenia, potwierdzenie tego odpowiednią dokumentacją oraz przekazanie do dalszej obróbki.